Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri 25-28 Ağustos 2022 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 2. Uluslararası Genel Sağlık Bilimleri (2nd International Conference on General Health Sciences) konferansına davet etmek istiyoruz. Konferans Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Derneği (International Society for Research in Education and Science) tarafından organize edilmektedir. ICGeHeS yıllık olarak düzenli şekilde organize edilmektedir. 
 
Konferans yüz yüze yapılacaktır. Bununla bilikte online katılım seçeneği de mevcuttur. Konferansa online katılmak isteyen katılımcılar kayıt sırasında sanal (virtual) seçeneğini işaretlemelidir. Hakem süreci sonrasında İngilizce olarak gönderilen ve yayınlanmaya uygun görülen bütün makaleler Eurasia Proceedings of Health, Environment and Life Sciences (www.ephels.net) ve Journal of Education in Science, Environment and Health (www.jeseh.net) dergilerinde yayınlanacaktır.Ayrıca, ICGeHeS konferansına gönderilen yüksek kaliteli tam metinler, International Journal of Secondary Metabolite (IJSM) dergisi editörleri tarafından davet edilecektir. 
ICGeHeS 2022 katılımcıları ISRES Publishing tarafından yıllık olarak yayınlanan "Current Studies in Health and Life Sciences 2022", "Biological Horizon 2022" ve "Current Studies in Basic Sciences, Engineering and Technology 2022" isimli kitaplara, kitap bölümü gönderebilirler. Dergi ve kitap yayınları, konferans katılımcıları için ücretsizdir. Araştırma makaleleri kitap bölümü olarak kabul edilmemektedir. Eğer konferans katılımcıları kitap bölümü göndermek isterlerse, kendi alanlarındaki teorik bir konuda yazmalıdır. ISRES Publishing Türkiye'deki YÖK doçentlik, üniversitelerin atama yükseltme ve akademik teşvik kriterlerinde yer alan Uluslararası yayınevi şartlarını sağlamaktadır. Yıllık kitap yayınlandıktan sonra Scopus, Web of Science v.b. veri tabanlarına indekslenmesi için gönderilecektir. 
 
Konferansın amacı akademisyenleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, tıp, sağlık ve yaşama bilimleri alanındaki işletmeleri ve yöneticileri bir araya getirmek ve uluslararası bir ortamda tıp, sağlık ve yaşam bilimleri hakkında teorik ve deneysel çalışmaların sonuçlarını tartışmaktır. Sunumlardaki değerli katkılarınız bilimsel komite ve oturum başkanları tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan sunumlar dergi, kitap bölümü ya da tam metin olarak yayınlanacaktır. Meslektaşlarımızla uzmanlık ve deneyimlerimizi paylaşacağımız pozitif bir atmosfer oluşturmaktan mutluluk duymaktayız. 
Saygılarımızla,

Konferans Organizasyon Komitesi
Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Participating Countries